Start

Deze website is bedoeld voor unithouders van het Central American Timber Fund (CATF); daarvoor Terrra Vitalis. . Laatste wijziging: 21-02-2024 of zie kalender.

Platform Unithouders CATF (PUC) nog tot 1-5-’24

Het Platform Unithouders CATF; afgekort het P.U.C.. Het PUC is opgericht op 30-11- 2011 door 6 (deels voormalige) unithouders. PUC wordt nog tot 1 mei 2024, middels deze website, beheerd door Cor van Erp. Cor is een van de mede-oprichters van het PUC. Cor doet ook dit laatste klusje vrijwillig en zonder enige vergoeding voor de tijd en moeite. Er worden momenteel geen onkosten meer gemaakt. Het resterende saldo van PUC werd reeds overgemaakt naar een instelling (Advocaat van de Aarde) die een vergelijkbaar doel heeft. PUC heeft 993 aangemelde gebruikers, die exclusief toegang hebben tot de besloten delen van deze website. Zij betaalden bij aanmelding daarvoor eenmalig een geringe vergoeding (€ 2,50 tot € 10,00), afhankelijk van het aantal units dat men bezat. Nieuwe aanmeldingen zijn sinds 24-03-2023 al niet meer mogelijk. Het PUC houdt per 1-5-2024 op te bestaan, dit omdat het fonds CATF door Alain Rukavina in opdracht van de CSSF geliquideerd is. (voor meer informatie, zie besloten delen van deze website)

Enige algemene informatie voor iedereen:

Vanaf de oprichting -in november 2011- was het PUC, reeds zeer kritisch op het proces van omvorming van Terra Vitalis naar een zogenaamd SIF fonds in Luxemburg. Terecht bleek al snel. Alleen al de extreem hoge management-fee van bijna € 3.000.000,– per jaar moest wel tot een debacle leiden. Nauwelijks inkomsten (bomen moeten immers eerst 20 tot 25 jaar groeien) en toch dergelijke bedragen uitkeren. Verder bleken ook veel “mooie praatjes” (o.a. beschikbaar stellen door -het inmiddels natuurlijk ook failliete- GFH van een start-/werkkapitaal van 20 miljoen euro) achteraf gewoon gebakken lucht te zijn! In 2012 reeds zag het PUC bestuur al waar het finaal fout ging. Geen inzicht in de bedrijfsvoering ter plekke (Costa Rica) en geen inzicht in de werkelijke (omzet)cijfers op de plantages. De bedrijfsvoering in Costa Rica was totaal niet transparant. Er werd al direct vanaf het begin (2012, het SDLT verhaaltje) naar hartenlust gekapt en (illegaal??) verkocht. Dit zonder ook maar enig adequaat toezicht vanuit de SAC. De toenmalige SAC had wel mee aan tafel gezeten om deze funeste constructie te bedenken!! En het ging van kwaad tot erger.

Let wel!

Het is niet meer mogelijk om u als gedupeerde unithouder CATF nog aan te sluiten bij het PUC. De zittende PUC websitebeheerder is aangesteld als bewaarder van al de onderliggende stukken van SBUC. Per 1 mei 2024 wordt dit platform definitief gesloten.

Disclaimer

Niets van de informatie op deze website mag gebruikt worden om het Platform Unithouders CATF of de website beheerder of enige andere schrijver van informatie op de website aan te klagen. De informatie heeft geen enkele rechtsgeldigheid.