Start

Deze website is bedoeld voor unithouders van het Central American Timber Fund (CATF); daarvoor Terrra Vitalis. . Laatste wijziging: 27-09-2023 of zie kalender.

Platform Unithouders CATF (PUC)

Het Platform Unithouders CATF. Afgekort het PUC. Het PUC is opgericht op 30-11- 2011 door 6 (deels voormalige) unithouders. PUC wordt nog tot mei 2024 middels deze website beheerd door Cor van Erp. Cor is een van de medeoprichters van het PUC. Cor doet ook dit laatste klusje geheel vrijwillig en zonder enige vergoeding voor de tijd en moeite. Er worden geen kosten meer gemaakt en het batige saldo is reeds overgemaakt naar een instelling (Advocaat van de Aarde) die een vergelijkbaar doel heeft. PUC heeft 993 aangemelde gebruikers, die ook toegang hebben tot de besloten delen van dezer website. Zij betaalden daarvoor eenmalig een geringe vergoeding (€ 2,50 tot € 10,00), afhankelijk van het aantal units dat men bezat. Nieuwe aanmeldingen zijn sinds 24-03-2023 niet meer mogelijk. Het Platform houdt namelijk op te bestaan, dit omdat het fonds CATF geliquideerd is.

Algemene informatie:

Vanaf haar oprichting in november 2011 was het PUC, al zeer kritisch op het proces van omvorming van Terra Vitalis naar een zogenaamd SIF fonds in Luxemburg. Terecht bleek al snel. Alleen al de extreem hoge management-fee van bijna € 3.000.000,– per jaar moest wel tot een debacle leiden. Nauwelijks inkomsten en toch dergelijke bedragen uitkeren. Verder bleken ook veel “mooie praatjes” (beschikbaar werkkapitaal van 20 miljoen euro) achteraf gewoon gebakken lucht te zijn! In 2012 reeds zag het PUC bestuur al waar het finaal fout ging. Geen inzicht in de bedrijfsvoering ter plekke (Costa Rica) en geen inzicht in de werkelijke (omzet)cijfers op de plantages. De bedrijfsvoering in Costa Rica was totaal niet transparant. Er werd al direct vanaf het begin (2012, het SDLT verhaaltje) naar hartenlust gekapt en (illegaal??) verkocht. Dit zonder ook maar enig adequaat toezicht vanuit de SAC. De toenmalige SAC had immers mee aan tafel gezeten om deze constructie te bedenken!! En het ging van kwaad tot erger. Zie voor meer info de besloten delen van deze website. Voor PUC gebruikers zijn deze pagina’s vrij toegankelijk. Dit via een eerder verstrekte gebruikersnaam en een zelf gekozen wachtwoord,

Let wel!

Het is niet meer mogelijk om u als gedupeerde unithouder CATF nog aan te sluiten bij het PUC. Het huidige bestuur heeft het besloten om SBUC per 24-03-2023 op te heffen. SBUC wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor het resterende saldo in kas wordt conform de statuten een goed doel (met ANBI status) gekozen waaraan de resterende middelen besteed worden. De keuze is gevallen op de stichting Advocaat van de Aarde. Deze website blijft nog een jaar in de lucht en zal daarna afgesloten worden. Een van de bestuursleden is aangesteld als bewaarder van al de onderliggende stukken van SBUC.

Enkel de startpagina van deze PUC website is en blijft openbaar. De overige pagina’s van deze website blijven exclusief toegankelijk alle ooit aangemelde gebruikers van de website van het Platform Unithouders CATF (PUC). Deze gebruikers hebben allen een zeer geringe (maximaal 10€) eenmalige bijdrage voldaan en kunnen daaraan dit recht ontlenen.

PUC is nog steeds in contact met meerdere betrokkenen bij Terra Vitalis en bij CATF.

Zie de tabbladen Nieuws en Alle berichten achter de login en lees de reacties op Omvorming en CATF liquidatie voor meest recente informatie en geplaatste reacties door PUC gebruikers van deze website.

Juridische documenten – Stand van zaken

Disclaimer

Niets van de informatie op deze website mag gebruikt worden om het Platform Unithouders CATF of de website beheerder of enige andere schrijver van informatie op de website aan te klagen. De informatie heeft geen enkele rechtsgeldigheid.