Start

Deze website is bedoeld voor unithouders van het Central American Timber Fund (CATF). Laatste wijziging: 07-10-2021 of zie kalender.

Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF (SBUC)

SBUC is opgericht op 30 december 2019. SBUC is de opvolger van het Platform Unithouders CATF (PUC : opgericht op 30-11- 2011). KvK-nummer SBUC is: 76755460. Vanaf haar oprichting in 2011 was PUC (later SBUC) zeer kritisch op het proces van omvorming. Veel mooie praatjes bleken achteraf flagarante schendingen van de waarheid! Helaas bleken de zorgen dus meer dan terecht. Uw investerering is momenteel zeer ernstig in gevaar. U kunt, indien gewenst, SBUC deelnemer worden. Mogelijk kunnen we als collectief nog iets bereiken. Maar de kansen zijn met de dag geslonken. Met de nieuwe eigenaar van CATF gaat SBUC in gesprek.

De meeste pagina’s van deze website zijn alleen -exclusief- toegankelijk voor deelnemers van Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF (SBUC). Schrijf u daarom alstublieft eerst in via Deelnemer worden. Niet-deelnemers kunnen SBUC wel benaderen via Contact. Dan zal SBUC u echter enkel informeren omtrent de mogelijkheden om deelnemer te worden.

De laatste maanden bereiken SBUC bijna dagelijks berichten van zeer verontruste unithouders, die de investering in Terra Vitalis (later CATF) te gelde menen te maken. Helaas zijn deze mensen bij SBUC niet aan het juiste adres. SBUC is een stichting voor unithouders CATF om de krachten te bundelen. Voor informatie omtrent de liquidatie of de actuele waarde van CATF units is SBUC niet de aangewezen instantie. Wie zich daaromtrent wil laten informeren, kan helaas niet meer terecht bij de voormalige fondsbeheerder BAUM (info@catf.lu of www.catf.lu), maar enkel nog bij de curator/liquidator van het fonds. Dat is de Luxemburgse advocaat Maitre Alain Rukavina (rukavina@lawyer.lu). Let wel Engels is dan de voertaal.

Zie Nieuws en Alle berichten en lees de reacties op Omvorming en CATF liquidatie voor meest recente informatie en geplaatste reacties van SBUC deelnemers. Let wel. Die informatie is enkel toegankelijk voor tot de besloten delen van deze website toegelaten deelnemers van SBUC.

  1. Schadeclaim indienen bij de curator van Glenmore&Waldorf, zie Unithouder, claim NU schade! (eerst inloggen). Gebruik de voorbeeldbrief en voeg bijlagen toe aan uw claim. Dit is een eerste claim, want ook bij andere bij het fonds CATF betrokken partijen kunnen unithouders mogelijk nog claims neerleggen. SBUC zal t.z.t. (indien aan de orde) voorbeeldbrieven maken, waarmee unithouders aangifte kunnen doen van mogelijke strafbare feiten begaan door (ex-)betrokkenen bij het fonds. Aanvullende schadeclaims kunnen dan aan de orde zijn.

Zie Nieuws en Alle berichten en lees de reacties op Omvorming en CATF liquidatie voor meest recente informatie (alleen voor deelnemers).

Juridische documenten – Stand van zaken

Disclaimer

Niets van de informatie op deze website mag gebruikt worden om de Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF of het Platform Unithouders CATF of de website beheerder of enige andere schrijver van informatie op de website aan te klagen. De informatie heeft geen enkele rechtsgeldigheid.