Start

Deze website is bedoeld voor unithouders van het Central American Timber Fund (CATF). Laatste wijziging: 06-03-2023 of zie kalender.

Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF (SBUC)

SBUC: op 30 december 2019 ontstaan als rechtsopvolger van het Platform Unithouders CATF. Afgekort het PUC. Het PUC: opgericht op 30-11- 2011 door 6 (deels voormalige) unithouders. Het KvK-nummer van SBUC is: 76755460. SBUC wordt momenteel bestuurd door 3 unithouders van CATF. Zij doen dit alle 3 vrijwillig en zonder enige vergoeding voor de tijd en moeite die zij investeren. Alleen declarabele onkosten (reis en verblijf) worden vergoed vanuit SBUC. Inmiddels heeft SBUC 990 deelnemers.

Algemene informatie:

Vanaf haar oprichting in november 2011 was de voorloper van SBUC, het PUC, al zeer kritisch op het proces van omvorming van Terra Vitalis naar een zogenaamd SIF fonds. Terecht. Alleen al de extreem hoge managementfee van bijna € 3.000.000,– per jaar moest wel tot een debacle leiden. Nauwelijks inkomsten en toch dergelijke bedragen uitkeren. Verder bleken ook veel “mooie praatjes” achteraf gewoon gebakken lucht te zijn! In 2012 reeds zag het PUC bestuur al waar het fout ging. Geen inzicht in de bedrijfsvoering ter plekke (Costa Rica) en geen inzicht in de werkelijke omzetcijfers op de plantages. De bedrijfsvoering in Costa Rica was totaal niet transparant. Er werd al direct vanaf het begin (2012, het SDLT verhaaltje) naar hartenlust gekapt en (illegaal??) verkocht. Dit zonder ook maar enig adequaat toezicht. En het ging van kwaad tot erger. Zie besloten delen van deze website. Voor SBUC deelnemers (zie hieroner hoe u deelnemer wordt) zijn deze pagina’s vrij toegankelijk. Dit via een verstrekte gebruikersnaam en zelf gekozen wachtwoord,

Voor een gering bedrag (€ 2,50 tot € 10,00) afhankelijk van het aantal units SBUC) kunt u deelnemer worden. Mogelijk kan een collectief van unithouders nog iets bereiken in een collectieve procedure tegen: de (voormalige) bestuurders van BAUM, de CSSF, de accountant van E&Y of de Bank Patrimones Privé (BPP). Verder volgt SBUC zo goed als mogelijk de liquidatieprocedure door Maitre Alain Rukavina, die aangesteld is door de CSSF.

Let wel! Enkel de startpagina van deze SBUC website is openbaar. De overige pagina’s van deze website zijn alleen toegankelijk voor geregistreerde deelnemers van Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF (SBUC). Schrijf u daarom eerst in via Deelnemer worden. U blijft dan exclusief op de hoogte van alle ontwikkelingen. SBUC is in contact met GRAAS management, Rukavina Advocats en meerdere voormalige betrokkenen bij CATF.

Zie de tabbladen Nieuws en Alle berichten achter de login en lees de reacties op Omvorming en CATF liquidatie voor meest recente informatie en geplaatste reacties door SBUC deelnemers. Deze informatie is enkel toegankelijk voor tot de besloten delen van deze website toegelaten deelnemers van SBUC.

Juridische documenten – Stand van zaken

Disclaimer

Niets van de informatie op deze website mag gebruikt worden om de Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF of het Platform Unithouders CATF of de website beheerder of enige andere schrijver van informatie op de website aan te klagen. De informatie heeft geen enkele rechtsgeldigheid.