Deelnemersbijdrage

Bijdrage om deelnemer in SBUC te worden

De Stichting Belangenbehartiging Unithouders CATF (SBUC) vraagt van de leden een éénmalige bijdrage.
Deze bijdrage heeft meerdere doeleinden:

  • Ten eerste kunnen uit de bijdrage verschillende kosten worden betaald, zoals het operationeel houden van de website.
    Het hosten hiervan kost ongeveer € 65  per jaar.
  • Ten tweede moet de bijdrage voorkomen dat iedereen zomaar lid wordt. Het gaat om de mensen die daadwerkelijk units hebben en er wat voor over hebben om meer te weten te komen over hoe het met de units, c.q. de bomen gaat.

De SBUC geeft op de website volledige inzage in de financiële positie. Alles is controleerbaar.

Maak uw bijdrage alstublieft over naar
Rabo-rekening NL94 RABO 0170419797
t.n.v. C.A.F. van Erp te Heesch.

De bijdrage hangt af van het aantal units dat u bezit.

  • minder dan 1.000 units             €   2,50
  • tussen 1.000 en 2.500 units     €   4,–
  • tussen 2.500 en 5.000 units     €   5,–
  • tussen 5.000 en 7.500 units     €   6,50
  • tussen 7.500 en 10.000 units   €   8,50
  • meer dan 10.000 units              € 10,–

De bijdrage is éénmalig, dus NIET jaarlijks.