Doelstelling

Doelstelling van het Platform van Unithouders CATF (PUC) is:

De investering van elke unithouder zo rendabel mogelijk maken,
binnen de uitgangspunten zoals die ooit zo mooi door Terra Vitalis  zijn verwoord.

Als Platform zijn we onafhankelijk van iedereen.

Het PUC is niet afhankelijk van: BAUM, de SAC, CACEIS, LATC, VandenBulke, Barca, Expomaduras of Ökolife, of welke aan CATF gelieerde bedrijven dan ook.