12-05-2022: Het vervolg naar het einde

De kans op waardebehoud van de uitgegeven units CATF achten wij vanuit SBUC zeer, zeer gering. De 4 gevoerde gesprekken met GRAAS management hebben dat duidelijk gemaakt. Er is maar weinig over van de 4.024 hectare teakbos waar CATF mee begon in 2011. Vermoedelijk nog 2.300 hectare over, waarvan 800 hectare tot de zeer slechte bossen in het noorden van Costa Rica behoort. Verder de 450 hectare nieuwe aanplant uit 2013-2014 en 900 hectare kaalgekapte plantages. (daar staat dus niets meer) De curator van het fonds (Maitre Alain Rukavina) neemt ruim de tijd om de boedel af te handelen. De curator heeft twee bv’s (enige assets van het fonds die te verkopen waren) verkocht aan GRAAS management. Hij is nu de schulden van het fonds aan het invetariseren. Overigens heeft GRAAS management al voor ruim € 10.000.000,– aan uitstaande schulden overgenomen. Verder is na Glenmore and Waldorf (moedermaatschappij van BAUM management s.a.r.L) ook BAUM management zelf failliet gegaan. Glenmore and Waldorf was een Nederlandse onderneming. De curator (Daniel Sjouke) komt geen steek verder blijkt. Zijn laatste verslag dateert van 3 mei 2021. Om de drie maanden hoort een curator te rapporteren. Deze niet dus. BAUM management s.a.r.L is een in Luxemburg genoteerde onderneming. Het failissement aldaar wordt behandeld door Maitre Evelyn Korn. Van haar taal nog teken, ondanks diverse verzoeken tot informatie vanuit SBUC. SBUC is vooral benieuwd of Alain Rukavina nog personen en/of organisaties aansprakelijk gaat stellen wegens wanbeheer, nalatigheid, onrechtmatig handelen, Paulianeus handelen of iets dergelijks. Tevens is SBUC benieuwd naar het handelen van Evelyn Korn en Daniel Sjouke. Gaan zij procederen tegen de bestuurders? Tot de laatste snik blijft SBUC de gang van zaken monitoren. Verder blijft onze webmaster deze website up to date houden. Alles onbezoldigd.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 4 reacties

Schadeclaim bij curator van Glenmore and Waldorf

Schadeclaim indienen bij de curator van Glenmore&Waldorf, zie het bericht Unithouder, claim NU schade! . Gebruik de voorbeeldbrief en voeg bijlagen toe aan uw claim. Dit is een eerste claim, want ook bij andere bij het fonds CATF betrokken partijen kunnen unithouders mogelijk nog claims neerleggen. Aanvullende schadeclaims kunnen dan mogelijk aan de orde zijn. Zeker als de curator van het fonds onregelmatigheden heeft vastgesteld. De eerlijkheid gebied te zeggen dat vooralsnog daar weinig zicht op is. Dit omdat de curator, zover bekend, geen boekenonderzoek nog onderzoek ter plekke in Costa Rica heeft gedaan. Hij maakt er zich, in de ogen van het SBUC bestuur, met een Jantje-van-Leiden vanaf!

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 2 reacties

CATF: Een inventarisatie, voorlopige conclusies en een aanbod van GRAAS management EST

  • 1. Het noorden van Costa Rica
  • Van de daar in totaal aanwezige 800 ha zijn nog ± 300 prima hectares over en 200 hectare matige plantages. Deze 200 hectares zijn nog met extra onderhoud nog wel te verbeteren. Er dus een verlies van 300 hectares. Dat deel is geroofd na 2018 (geen toezicht meer vanuit ARC) of te voren (2011-2017) al gekapt onder andere wegens SDLT. Waarde van die 300 hectares is derhalve nagenoeg nihil.

2. Het zuiden van Costa Rica

Wat er daar precies nog is, blijft wat onduidelijk. Er lijkt/blijkt na 2015 zeker minimaal 1.000 hectare (mogelijk illegaal?) verkocht te zijn. Let wel: de toenmalige SAC gaf in 2018 enkel toestemming voor een zgn. noodkap van 650 ha. De opbrengsten hiervan zijn duister gebleven. Er werd immers na 2016 geen jaarrekening meer opgemaakt. (dubieuze rol ook van de Luxemburgse toezichthouder CSSF?) Aanvullende informatie ter verduidelijking. Deze zgn. noodkap werd indertijd toegestaan om een drietal problemen in verband met liquiditeit op te lossen. Aflossen van de leningen (1), uitbetalen van de resterende 72% van de redemtions uit 2015 (2) en het herplanten van de gekapte 650 hectares (3).

Vele bomen zijn in het zuiden op enig moment (vermoeden vanaf 2018) dus illegaal gekapt door o.a. de lokale bevolking en door onbekenden. De controles en bescherming van de plantages waren namelijk niet meer adequaat. De voorzitter van de SAC had immers in 2019/2020 verboden om nog onderhoud  uit te voeren op de plantages van CATF door het bosbouwbedrijf ARC. Dit omdat het vertrouwen in ARC verdwenen was. Let wel. Dat laatste was ook vooral gebaseerd op het kappen (of mogelijk illegaal verkopen) van 930 hectare zonder dat de SAC daarmee bekend was en zonder dat de herplant gestart was. Het beheer vanuit BAUM was volkomen ontspoord. Dat was duidelijk. BAUM bestond vanaf 2018 nog uit 1 of 2 bestuurders. Liquiditeiten ontbraken. Salarissen, belastingen en overige facturen werden niet meer betaald.

3. Algemene informatie:

Er zijn belastingschulden aan de Staat Costa Rica (o.a. niet betaalde loonbelasting medewerkers ARC) Het exacte bedrag is niet bekend bij SBUC.

Er is een schuld ontstaan van 0,85 miljoen aan een plantage eigenaar van het Noorden van Costa Rica.

De  crediteurenpositie is ongeveer 10 miljoen euro. (leningen en overige schulden)

Er is verder bij benadering minimaal 3,5 miljoen euro nodig om de doorstart van de plantages te maken. (onderhouden wat er nog is aan kansrijke bomen en nieuw bomen aanplanten.

4. De huidige eigenaar van de plantages (GRAAS Management EST) van CATF heeft vooralsnog twee opties voorliggen voor mogelijke geïnteresseerden in een vervolg van het teakhout project:

  1. De boedel overnemen tegen het uitstaande crediteurensaldo, de belastingschulden en de schuld aan de eigenaar van Expomaderas. (benodigd kapitaal hiervoor inclusief liquiditeit voor continuïteit is bij benadering € 15.000.000,–)
  2. Participeren middels een herinvestering in de doorstart van CATF onder een nieuwe naam en met een andere structuur. (dat wil zeggen een firma met aandelen en geen fonds)
Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 2 reacties

Maitre Rukavina verkoopt de assets, beleggers met lege handen

De curator van CATF (gedwongen liquidatie op uitdrukkelijk verzoek van de voormalige SAC voorzitter) heeft de bezittingen van het fonds verkocht aan GRAAS management EST. Door deze verkoop zijn de unithouders ernstig gedupeerd. Want de resterende bezittingen van het fonds bleken slechts te bestaan uit twee bv’s: CATF Costa Rica en CATF Curacao. De totale opbrengsten (schrik niet) bedroegen € 250.000,–. (nee, geen drie nullen vergeten!) Verder heeft GRAAS management EST. voor € 10.000.000,– aan crediteurenposities overgenomen. SBUC is in gesprek met GRAAS management EST. om te onderzoeken op welke manier unithouders nog iets van de investering kunnen terugzien. Blijf regelmatig inloggen.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 1 reactie

Maitre Rukavina laat (nog) niets van zich horen

Net als 2.700 unithouders zit het SBUC bestuur te wachten op een bericht van de curator van het fonds. Speciaal voor deze klus had de voormalige voorzitter van de SAC immers Maitre Rukavina geselecteerd. Hij zou veel verstand van zaken hebben omtrent soortgelijke liquidaties en de belangen van de unithouders optimaal behartigen. Genoemd werd onder andere terugvorderen van teveel betaalde fees aan BAUM en een nauwkeurig onderzoek van de financien van het fonds. De praktijk blijkt heel anders. Kijk maar gewoon naar de feiten zoals beschreven in de brief van Maitre Rukavina, die elders op deze website staat. Nader onderzoek van de feiten heeft ons nog geleerd dat het in de brief genoemde onderneming “Houtherstel” ter elfder ure opgericht is door dezelfde voormalige SAC voorzitter. Vreemde gang van zaken om dan een bieding uit te brengen die niet conform de regels is! Is hier sprake van opzettelijke misleiding van unithouders? Het is voor het SBUC bestuur vooralsnog een raadsel. SBUC heeft reeds meerdere schriftelijke verzoeken gedaan aan Maitre Rukavina om openheid van zaken te geven. Mogelijk dat de bij SBUC aangesloten deelnemers ook eens gaan informeren bij Maitre Rukavina. Hij is te bereiken via e-mail. rukavina@lawyer.lu Vraag om duidelijkheid!

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | Een reactie plaatsen

SBUC deelnemers plaatsen een discussiebijdrage altijd voor eigen rekening en risico.

SBUC biedt al haar deelnemers de mogelijkheid om een discussiebijdrage te plaatsen. Velen maakten daar gebruik van. Let wel. De inhoud van een discussiebijdrage wordt niet op waarheid/realiteitsgehalte getoetst door SBUC. Derhalve zijn personen die een discussiebijdrage plaatsen, daar zelf 100% verantwoordelijk voor. Het SBUC bestuur neemt derhalve altijd afstand van de inhoud van een discussiebijdrage. Iedere deelnemer is vrij om een bijdrage te plaatsen. We tolereren niet dat er adressen en telefoonummers geplaatst worden. Die delen van een discussiebijdragen zullen onverkort verwijderd worden. Het staat deelnemers wel vrij het eigen adres of telefoonnummer te plaatsen. Het SBUC bestuur hoopt zo voldoende duidelijkheid gegeven te hebben omtrent de rubriek “plaats een discussiebijdrage”.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 3 reacties

Onzekerheid voor unithouders CATF duurt voort

De onzekerheid voor de unithouders CATF duurt voort. De bezittingen van het fonds gaan over in andere handen. Dat is zeker. BAUM is op 10-12-2020 ontheven van haar taak. Die taak is bar slecht uitgevoerd, dat is duidelijk. Het lijkt er sterk op dat er, van de in 2016 nog voorgespiegelde $ 207.000.000,– aan bezittingen (de plantages), weinig tot niets meer over is. SBUC hoort geen geluiden van de curator omtrent substantiele biedingen op de plantages in Costa Rica. Wel veel geruchten uit Costa Rica. Het meest onluisterende gerucht beschrijft de massale kap van de nog niet 100% oogstrijpe bomen in 2019. “Iemand” lijkt er met “de buit” (onze bomen!) vandoor te zijn. Dat is wel duidelijk. Voor de curator is e.e.a. kennelijk een zware kluif. Na 10-12-2020 liet hij taal nog teken van zich horen richting de unithouders. Een ongekende situatie. Participanten hebben in de ogen van SBUC recht op informatie. SBUC heeft daar in een tweetal contactmomenten met de curator ook op aangedrongen. De curator beschikt immers over de website van het fonds. (www.catf.lu) Maar aan www.catf.lu is na 25 maart van dit jaar niets meer aan gedaan. SBUC heeft momenteel weinig illusies meer omtrent resterende waarde voor unithouders. Het fonds is gewoon leeggetrokken. De redeemers blijken achteraf de gelukkigen te zijn. Zij hebben nog iets (28%) ontvangen. Maar wie is verantwoordelijk? Gaat de curator dat uitzoeken? SBUC vreest sterk van niet. Mogelijk moeten we het boek Terra Vitalis en CATF binnenkort definitief sluiten. SBUC houdt u op de hoogte, zo gauw er nieuws is. Zie daarvoor de rubriek “nieuws”.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 3 reacties

Dringende oproep SBUC aan curator CATF

SBUC doet opnieuw een dringend beroep op de curator van CATF om primair de belangen van de unithouders hoogste prioriteit te geven. Door het lange wachten vreest het SBUC bestuur dat de waarde van de schamele nog overgebleven plantages in een snel tempo nog verder achteruit gaat. Meerdere signalen (o.a. foto ter plekke, gepubliceert door SBUC) wezen al in die richting. Wat in 2016 nog prachtig voorgespiegeld werd door de huisaccountant E&Y Luxemburg in het laatst gepubliceerde jaarverslag van CATF, blijkt in 2021 nog geen schim te zijn van toen! In vijf jaar tijd is € 200.000.000,– verdwenen, mogelijk in de zakken van dubieuze lieden? Niemand legt namelijk verantwoording af. Dan mag je toch van dubieus spreken. De curator gaat ook al niet op onderzoek uit. Waarom niet? Dat is toch de taak van een curator? Of is dat onder Luxemburgs recht weer anders dan? Wij weten het niet. Op zoek gaan naar wederrechterlijk verdwenen assets (bezittingen van het fonds) zal het rechtvaardigheidsgevoel zeker goed doen. Want plots is het een en ander namelijk niets/weinig meer waard. Er worden kennelijk geen fatsoenlijke openbare biedingen gedaan op het fonds. De plantages zijn blijkbaar daadwerkelijk niets meer waard in de ogen van mogelijke kopers. De resultante van falend toezicht en falende controle?? Waarom heeft de CSSF dit laten gebeuren mogen unithouders zich oprecht afvragen? Waar was de kritische blik van de accountant? Hoe is de SAC om de tuin geleid? Toch allemaal het gevolg van de keuze voor een SIF? Heel veel onbeantwoorde vragen. En of er ooit bevredigdende antwoorden komen is zeer dè vraag. De verantwoordelijken lijken in lucht opgelost en zijn reeds lang met andere zaken bezig. Op LinkedInn pronken zij o.a. alweer met nieuwe bestuursbaantjes bij ontwikkelingsorganisaties en handelsondernemingen in goud en zilver. Zo gaat dat in die wereld. Hoppen maar! Kon de klok maar terug naar 2010-2011. Want. Het besluit tot omvorming van Terra Vitalis naar CATF is een inktzwarte bladzijde geworden voor de beleggers met een groen hart en een gevoel voor rechtvaardigheid. Niets zal er hoogstwaarschijnlijk overblijven. De overgebleven plantages komen mogelijk helaas voor een schijntje in “verkeerde handen” is een gerede vrees. Dan hebben wij unithouders het nakijken. Procederen tegen de verantwoordelijken lijkt een heiloze missie gezien de enorme kosten die dat met zich meebrengt en de onzekere uitkomst. Daar begint niemand aan. Ook gerenomeerde procesfinanciers niet. SBUC blijft wel op zoek naar aanknopingspunten die een aangifte bij het OM reëele kans van slagen geven. Meld u a.u.b. als u iets weet wat in de richting van verduistering, malversatie of Paulianeus handelen wijst. 

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 1 reactie

Foto uit Costa Rica van een Plantage.

https://catfunithouders.nl/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210225-WA0000-002.jpg

Helaas ziet u hier het buitengewoon trieste beeld van het ontbreken van beheer op de plantages. Grootschalige roofkap. SBUC bereidt een indringend verzoek voor aan de curator/liquidator om in te grijpen. Dit gezien zijn rol als tijdelijke fondsbeheerder ten tijde van de lopende procedure om te komen tot liquidatie van CATF.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 7 reacties

SBUC bestuur geschrokken door brief van de liquidator van CATF

Het bestuur van SBUC ontving op vrijdag 19 februari een schrijven van de curator (liquidator) van het fonds CATF. Zie rubriek “nieuws”. De inhoud van de brief is ronduit schokkend. Want.

1. De curator geeft aan geen nader onderzoek te gaan doen in Costa Rica naar de actuele waarde van de opstanden wegens de Corona crisis en de, in zijn ogen, te grote afstand. Er zijn immers geen cash middelen meer beschikbaar om zijn kosten te dekken. Het verhaal dat de kosten bij een gedwongen liquidatie (keuze ingegeven door de SAC voorzitter) door de CSSF of de Luxemburgse overheid gedragen worden, blijkt dus bezijden de waarheid.

2. Er ligt nu één bod voor op de bezittingen en schulden. Dat is te lezen in de brief van Alain Rukavina.

3. De curator nodigt SBUC tevens uit eventueel met nieuwe (uiteraard hogere) biedingen te komen. Aangezien SBUC een belangenstichting is en geen beleggingsinstelling kan SBUC daar niet op ingaan. De actie om via 2.700 unithouders te komen tot een collectief hoger bod is voor SBUC onbegonnen werk, aangezien we slechts beschikken over contactgegevens van ongeveer 800 investeerders die deelnemer zijn geworden in SBUC. Er zijn 18,8 miljoen units in omloop waarvan er, zover onze kennis reikt, ongeveer 4 miljoen bij enkele grote partijen zitten. (GRAAS management, PHP en de vereffenaar van GFH). Ruim 7 miljoen units zijn aangesloten via de deelnemers in SBUC. De overige 7 miljoen units zweven kennelijk nog ergens. Een collectief unithouders-blok vormen is dus schier onmogelijk. Althans het SBUC bestuur zou niet weten hoe dat te organiseren. Want dan zou, door bijvoorbeeld 0,75€ tot 1€ per unit in te leggen, het fonds eigendom van het collectief van unithouders worden. Maar dat gaat niet lukken.

4. SBUC heeft in elk geval de curator opgeroepen om niet in te gaan op het huidige bod. Want dat betekent dat er niets overblijft voor de unithouders en dat de totale investering verloren is.

5. Verder bereiken SBUC zeer verontruste berichten uit Costa Rica. Doordat er sinds medio 2018 geen beheer meer plaatsvindt op de plantages, is momenteel grootschalige roofkap aan de orde. De bomen verdwijnen van de plantages met onbekende bestemming. De plantages worden leeggehaald. SBUC beschikt niet over de middelen om hier ook maar iets tegen te doen. SBUC heeft wel een zeer dringend beroep op de curator gedaan om ARC weer aan het werk te zetten en de plantages te gaan beheren om te redden wat er nog te redden is. Tot op heden heeft de curator daar geen gevolg aan gegeven. Let wel. Juridische procedures in Luxemburg zijn onbetaalbaar en mogelijke successen aldaar zeer ongewis. SBUC blijft zich, onbezoldigd, maar met volle kracht inzetten voor het belang van de unithouders van CATF. Maar het vooruitzicht is somber.

6. Een laatste tip. (schrale troost) Geef bij uw aangifte IB 2020 een waarde van 0€ in Box-3 op. Dan bent u in die zin geen dief van uw portemonnee. Zoals anderen dat kennelijk wel waren! Wordt vervolgd.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 1 reactie