Lid worden 1

Om toegang te krijgen tot de besloten informatieve pagina’s van deze site, heeft u een gebruikersnaam (user-id) en een wachtwoord nodig.

U krijgt een gebruikersnaam en wachtwoord als u lid wordt van het Platform Unithouders CATF.

U wordt lid van het Platform Unithouders CATF door een email te sturen met de juiste informatie.

Een gebruikersnaam (user-id) en wachtwoord aanvragen middels een e-mail

Stuur een e-mail aan: info@catfunithouders.nl.
Geef als onderwerp: Verzoek om gebruikersnaam en wachtwoord.
Geef in uw e-mail-berichttekst de volgende informatie:

 • Het 6-cijferige nummer waaronder u bij CATF geregistreerd staat (‘Synergy-ID’).
  U vindt dit nummer bijvoorbeeld op het ‘Account Statement’ dat CATF u tot 2016 jaarlijks stuurde t.b.v. uw belastingaangifte.
 • Uw voornaam (of voorletters) en uw achternaam,
 • Uw e-mail-adres,
 • Het aantal CATF-units dat u bezit,
 • De datum waarop u uw bijdrage aan PUC heeft overgemaakt.

Maak uw bijdrage alstublieft over naar
Rabo-rekening NL94 RABO 0170 4197 97
t.n.v. C.A.F. van Erp.

De bijdrage is eenmalig en hangt af van het aantal units dat u bezit.

 • minder dan 1.000 units             €   2,50
 • tussen 1.000 en 2.500 units     €   4,–
 • tussen 2.500 en 5.000 units     €   5,–
 • tussen 5.000 en 7.500 units     €   6,50
 • tussen 7.500 en 10.000 units   €   8,50
 • meer dan 10.000 units              € 10,–