SBUC deelnemers plaatsen een discussiebijdrage altijd voor eigen rekening en risico.

SBUC biedt al haar deelnemers de mogelijkheid om een discussiebijdrage te plaatsen. Velen maakten daar gebruik van. Let wel. De inhoud van een discussiebijdrage wordt niet op waarheid/realiteitsgehalte getoetst door SBUC. Derhalve zijn personen die een discussiebijdrage plaatsen, daar zelf 100% verantwoordelijk voor. Het SBUC bestuur neemt derhalve altijd afstand van de inhoud van een discussiebijdrage. Iedere deelnemer is vrij om een bijdrage te plaatsen. We tolereren niet dat er adressen en telefoonummers geplaatst worden. Die delen van een discussiebijdragen zullen onverkort verwijderd worden. Het staat deelnemers wel vrij het eigen adres of telefoonnummer te plaatsen. Het SBUC bestuur hoopt zo voldoende duidelijkheid gegeven te hebben omtrent de rubriek “plaats een discussiebijdrage”.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 1 reactie

Onzekerheid voor unithouders CATF duurt voort

De onzekerheid voor de unithouders CATF duurt voort. De bezittingen van het fonds gaan over in andere handen. Dat is zeker. BAUM is op 10-12-2020 ontheven van haar taak. Die taak is bar slecht uitgevoerd, dat is duidelijk. Het lijkt er sterk op dat er, van de in 2016 nog voorgespiegelde $ 207.000.000,– aan bezittingen (de plantages), weinig tot niets meer over is. SBUC hoort geen geluiden van de curator omtrent substantiele biedingen op de plantages in Costa Rica. Wel veel geruchten uit Costa Rica. Het meest onluisterende gerucht beschrijft de massale kap van de nog niet 100% oogstrijpe bomen in 2019. “Iemand” lijkt er met “de buit” (onze bomen!) vandoor te zijn. Dat is wel duidelijk. Voor de curator is e.e.a. kennelijk een zware kluif. Na 10-12-2020 liet hij taal nog teken van zich horen richting de unithouders. Een ongekende situatie. Participanten hebben in de ogen van SBUC recht op informatie. SBUC heeft daar in een tweetal contactmomenten met de curator ook op aangedrongen. De curator beschikt immers over de website van het fonds. (www.catf.lu) Maar aan www.catf.lu is na 25 maart van dit jaar niets meer aan gedaan. SBUC heeft momenteel weinig illusies meer omtrent resterende waarde voor unithouders. Het fonds is gewoon leeggetrokken. De redeemers blijken achteraf de gelukkigen te zijn. Zij hebben nog iets (28%) ontvangen. Maar wie is verantwoordelijk? Gaat de curator dat uitzoeken? SBUC vreest sterk van niet. Mogelijk moeten we het boek Terra Vitalis en CATF binnenkort definitief sluiten. SBUC houdt u op de hoogte, zo gauw er nieuws is. Zie daarvoor de rubriek “nieuws”.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 3 reacties

Dringende oproep SBUC aan curator CATF

SBUC doet opnieuw een dringend beroep op de curator van CATF om primair de belangen van de unithouders hoogste prioriteit te geven. Door het lange wachten vreest het SBUC bestuur dat de waarde van de schamele nog overgebleven plantages in een snel tempo nog verder achteruit gaat. Meerdere signalen (o.a. foto ter plekke, gepubliceert door SBUC) wezen al in die richting. Wat in 2016 nog prachtig voorgespiegeld werd door de huisaccountant E&Y Luxemburg in het laatst gepubliceerde jaarverslag van CATF, blijkt in 2021 nog geen schim te zijn van toen! In vijf jaar tijd is € 200.000.000,– verdwenen, mogelijk in de zakken van dubieuze lieden? Niemand legt namelijk verantwoording af. Dan mag je toch van dubieus spreken. De curator gaat ook al niet op onderzoek uit. Waarom niet? Dat is toch de taak van een curator? Of is dat onder Luxemburgs recht weer anders dan? Wij weten het niet. Op zoek gaan naar wederrechterlijk verdwenen assets (bezittingen van het fonds) zal het rechtvaardigheidsgevoel zeker goed doen. Want plots is het een en ander namelijk niets/weinig meer waard. Er worden kennelijk geen fatsoenlijke openbare biedingen gedaan op het fonds. De plantages zijn blijkbaar daadwerkelijk niets meer waard in de ogen van mogelijke kopers. De resultante van falend toezicht en falende controle?? Waarom heeft de CSSF dit laten gebeuren mogen unithouders zich oprecht afvragen? Waar was de kritische blik van de accountant? Hoe is de SAC om de tuin geleid? Toch allemaal het gevolg van de keuze voor een SIF? Heel veel onbeantwoorde vragen. En of er ooit bevredigdende antwoorden komen is zeer dè vraag. De verantwoordelijken lijken in lucht opgelost en zijn reeds lang met andere zaken bezig. Op LinkedInn pronken zij o.a. alweer met nieuwe bestuursbaantjes bij ontwikkelingsorganisaties en handelsondernemingen in goud en zilver. Zo gaat dat in die wereld. Hoppen maar! Kon de klok maar terug naar 2010-2011. Want. Het besluit tot omvorming van Terra Vitalis naar CATF is een inktzwarte bladzijde geworden voor de beleggers met een groen hart en een gevoel voor rechtvaardigheid. Niets zal er hoogstwaarschijnlijk overblijven. De overgebleven plantages komen mogelijk helaas voor een schijntje in “verkeerde handen” is een gerede vrees. Dan hebben wij unithouders het nakijken. Procederen tegen de verantwoordelijken lijkt een heiloze missie gezien de enorme kosten die dat met zich meebrengt en de onzekere uitkomst. Daar begint niemand aan. Ook gerenomeerde procesfinanciers niet. SBUC blijft wel op zoek naar aanknopingspunten die een aangifte bij het OM reëele kans van slagen geven. Meld u a.u.b. als u iets weet wat in de richting van verduistering, malversatie of Paulianeus handelen wijst. 

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 1 reactie

Foto uit Costa Rica van een Plantage.

https://catfunithouders.nl/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210225-WA0000-002.jpg

Helaas ziet u hier het buitengewoon trieste beeld van het ontbreken van beheer op de plantages. Grootschalige roofkap. SBUC bereidt een indringend verzoek voor aan de curator/liquidator om in te grijpen. Dit gezien zijn rol als tijdelijke fondsbeheerder ten tijde van de lopende procedure om te komen tot liquidatie van CATF.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 7 reacties

SBUC bestuur geschrokken door brief van de liquidator van CATF

Het bestuur van SBUC ontving op vrijdag 19 februari een schrijven van de curator (liquidator) van het fonds CATF. Zie rubriek “nieuws”. De inhoud van de brief is ronduit schokkend. Want.

1. De curator geeft aan geen nader onderzoek te gaan doen in Costa Rica naar de actuele waarde van de opstanden wegens de Corona crisis en de, in zijn ogen, te grote afstand. Er zijn immers geen cash middelen meer beschikbaar om zijn kosten te dekken. Het verhaal dat de kosten bij een gedwongen liquidatie (keuze ingegeven door de SAC voorzitter) door de CSSF of de Luxemburgse overheid gedragen worden, blijkt dus bezijden de waarheid.

2. Er ligt nu één bod voor op de bezittingen en schulden. Dat is te lezen in de brief van Alain Rukavina.

3. De curator nodigt SBUC tevens uit eventueel met nieuwe (uiteraard hogere) biedingen te komen. Aangezien SBUC een belangenstichting is en geen beleggingsinstelling kan SBUC daar niet op ingaan. De actie om via 2.700 unithouders te komen tot een collectief hoger bod is voor SBUC onbegonnen werk, aangezien we slechts beschikken over contactgegevens van ongeveer 800 investeerders die deelnemer zijn geworden in SBUC. Er zijn 18,8 miljoen units in omloop waarvan er, zover onze kennis reikt, ongeveer 4 miljoen bij enkele grote partijen zitten. (GRAAS management, PHP en de vereffenaar van GFH). Ruim 7 miljoen units zijn aangesloten via de deelnemers in SBUC. De overige 7 miljoen units zweven kennelijk nog ergens. Een collectief unithouders-blok vormen is dus schier onmogelijk. Althans het SBUC bestuur zou niet weten hoe dat te organiseren. Want dan zou, door bijvoorbeeld 0,75€ tot 1€ per unit in te leggen, het fonds eigendom van het collectief van unithouders worden. Maar dat gaat niet lukken.

4. SBUC heeft in elk geval de curator opgeroepen om niet in te gaan op het huidige bod. Want dat betekent dat er niets overblijft voor de unithouders en dat de totale investering verloren is.

5. Verder bereiken SBUC zeer verontruste berichten uit Costa Rica. Doordat er sinds medio 2018 geen beheer meer plaatsvindt op de plantages, is momenteel grootschalige roofkap aan de orde. De bomen verdwijnen van de plantages met onbekende bestemming. De plantages worden leeggehaald. SBUC beschikt niet over de middelen om hier ook maar iets tegen te doen. SBUC heeft wel een zeer dringend beroep op de curator gedaan om ARC weer aan het werk te zetten en de plantages te gaan beheren om te redden wat er nog te redden is. Tot op heden heeft de curator daar geen gevolg aan gegeven. Let wel. Juridische procedures in Luxemburg zijn onbetaalbaar en mogelijke successen aldaar zeer ongewis. SBUC blijft zich, onbezoldigd, maar met volle kracht inzetten voor het belang van de unithouders van CATF. Maar het vooruitzicht is somber.

6. Een laatste tip. (schrale troost) Geef bij uw aangifte IB 2020 een waarde van 0€ in Box-3 op. Dan bent u in die zin geen dief van uw portemonnee. Zoals anderen dat kennelijk wel waren! Wordt vervolgd.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 1 reactie

Beste wensen voor 2021

Beste SBUC deelnemers.

Het bestuur van SBUC wenst alle deelnemers een goed en gezond 2021. Het wordt een spannend jaar voor ons als unithouders van CATF. Zoals bekend wordt het fonds CATF opgeheven. Dit op aanwijzing van de CSSF. Op verzoek van de SAC en haar onafhankelijke voorzitter is gekozen voor een gedwongen liquidatie. Die wordt zoals eerder aangegeven uitgevoerd door een curator (jurist) in Luxemburg. Dit bericht was al te lezen op de website CATF.lu. De curator is reeds benoemd door de CSSF. Inmiddels is ruim 40% van de units CATF aangemeld via 810 SBUC deelnemers. Het bestuur van SBUC zal zich tot het uiterste inspannen om de belangen van de unithouders te behartigen in het proces van liquidatie. De komende weken verwachten wij als bestuur dat er meer duidelijk zal worden. Het bestuur van SBUC zal via deze website regelmatig een update publiceren als er nieuws is.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 2 reacties