Waarde CATF units

Goedemiddag, ik ben sinds kort ook lid als unithouder van CATF, nadat ik van CATF lange tijd niets vernomen had, en er op mijn mail niet gereageerd wordt.

Kan iemand duidelijkheid verschaffen of de units nog iets waard zijn, of we ooit iets van onze investering terug kunnen zien, of dat we dit verder kunnen vergeten?

Lees eigenlijk alleen maar negatieve berichten, en vrees het ergste.

Alvast bedankt voor jullie reacties, Bart uit Houten.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 9 Reacties

Nieuwsflash 2019-08 van SAC

Geachte unithouders,

Sinds de vorige nieuwsbrief van februari 2019 heeft de SAC ruimte gekregen van Baum om mee te werken aan de realisatie van een nieuwe structuur. In deze nieuwsbrief willen we antwoord geven op de volgende vragen die ongetwijfeld bij menig unithouder leven:

  1. Waarom is er zo weinig transparantie tijdens dit proces?
  2. Waarom duurt het omvormingstraject zo lang?
  3. Wat kunnen we nu al zeggen over de beoogde structuur?
  4. Wanneer verwachten we dat dit proces gereed zal zijn?

Het antwoord op de eerste vraag heeft allereerst te maken met het feit dat wet- en regelgeving het ons niet mogelijk maakt om halve oplossingen te communiceren. Daarnaast zou het proces bij vroegtijdige communicatie ingewikkelder worden, met het risico dat een partij afhaakt of gedwongen wordt een ongewenste richting op te gaan. We kunnen echt pas informatie verstrekken als er een totaaloplossing is, die aan de CSSF ter goedkeuring kan worden aangeboden. Elke partij die nu wel op de hoogte is van onderdelen van de herstructurering heeft een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen. We schieten in onze eigen voet als we informatie lekken.

De tweede vraag over de lengte van het proces frustreert ons als SAC van CATF ook regelmatig, maar we kunnen daar weinig invloed op uitoefenen. Hoe eerder we deze omvorming goed hebben afgerond, des te beter het voor ons allen is. Er zijn veel betrokken partijen, die allemaal akkoord moeten gaan met de nieuwe structuur en de neuzen staan in eerste instantie niet allemaal in dezelfde richting. Dit betekent dat met name onze voorzitter, Gert Jochems, wekelijks gesprekken voert om tot een oplossing te komen. Het is soms 3 stappen vooruit en 2 achteruit. De uiteindelijke oplossing zal bijvoorbeeld moeten inhouden dat de liquiditeit voor de eerste jaren gewaarborgd is en dat er overeenstemming wordt bereikt met de huidige verstrekkers van leningen.

Gelet op het voorgaande kunnen we dus nog niets concreets zeggen over de beoogde structuur, als antwoord op vraag 3. Wel kunnen we onze doelstellingen hier herhalen. Deze zijn in willekeurige volgorde:

  • Er dient een oplossing voor redemptions te komen
  • We willen continuering van het bosbouwbeleid zonder noodzaak om voortijdig te kappen
  • De nieuwe structuur moet een gezonde balans hebben en beschikken over voldoende liquide middelen
  • De verkoop van units moet op elk moment mogelijk zijn
  • De nieuwe structuur moet interessant zijn voor grote investeerders
  • Tenslotte is goedkeuring van de CSSF voor het totaalplaatje een vereiste.

En dan nu de beantwoording van de vraag wanneer we denken dat de nieuwe structuur gerealiseerd zal zijn. We mogen niets beloven wat we niet waar kunnen maken en daarom is een harde datum niet mogelijk. In dit proces is de tijd niet onze vriend. Hoe langer het duurt, des te meer uitdagingen we zullen tegenkomen, daarvan zijn we ons bewust.

We kunnen zelfs niet garanderen dat de nieuwe structuur een feit zal worden, want uiteindelijk moet U als unithouders de plannen goedkeuren. Tot het zover is vragen wij U als mede-unithouders om nog enige tijd geduld te hebben. We werken aan de laatste hindernissen om daar een oplossing voor te vinden. Het grootste deel van de nieuwe structuur is ondertussen in kaart gebracht, maar zolang het plaatsje niet compleet is, is er nog geen oplossing.

Namens de 5 leden van het Supervisory and Audit Committee (SAC) van CATF,
Cor van Erp

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 10 Reacties

Transitie CATF voor een waardebehoud

Vanaf september 2018 zijn de unithouders CATF middels een 5-tal nieuwsbrieven steeds achteraf bijgepraat over de huidige ontwikkelingen. Deze nieuwsbrieven zijn steeds opgesteld in goed overleg tussen BAUM (fondsbeheerder CATF) en de SAC. (cliëntenpanel) Kort gezegd spelen er twee zaken. Ten eerste de prima presterende bomen in Costa Rica. CATF kan FSC gecertificeerd hout leveren en is niet meer afhankelijk van enkel kopers uit India. Europa is een nieuwe markt geworden. Belangrijk om niet van een afnemer afhankelijk te zijn. Op de tweede plaats komt de liquiditeitspositie van CATF. Die is momenteel niet toereikend om een fonds te zijn met mogelijkheid tot redemption. (de jaarlijkse inkoop van units) De SAC heeft zich vanaf 2016 intensief bemoeid met de problematiek en het zoeken naar oplossingen. Een lastig parket omdat in dergelijke situaties geen openheid van zaken gegeven kan worden. Dat heeft o.a. te maken met voorkennis. De 4 van de 5 SAC leden hebben de afgelopen jaren veel inspanningen verricht op eigen kosten. Immers enkel de SAC voorzitter is een bezoldigde functie. Goed om te zien en te melden dat de voorzitter van de SAC Dhr. Gert Jochems het voortouw nam is de route naar een oplossing voor iedereen. De redemption verzoeken die gedaan zijn tussen 2016 en 2019 (ruim 10% van de units) zouden tot vroegtijdige liquidatie van het fonds kunnen leiden. Dit met alle gevolgen van dien, zoals beschreven in de nieuwsbrieven. Door intensief overleggen en druk uitoefenen heeft de SAC in overleg met BAUM een route naar een oplossing mogelijk gemaakt. Door een andere constructie kan voorkomen worden dat er veel waarde verloren gaat. De unithouders die willen blijven beleggen, krijgen de mogelijkheid om via een omwisseling tegen aandelen van een nieuwe Luxemburgse bosbouwonderneming de eindwaarde meer zeker te stellen. De redeemers blijven dan achter in fonds CATF. Deze zal met de resterende bezittingen (max. 20% van het totaal) zal vervolgens geliquideerd worden en de geldelijke opbrengsten worden uitbetaald aan de unithouders die achterbleven. Let wel: De waarde van deze niet volgroeide plantages zal mogelijk tussen de 30% en 60% van de laatst bekende NAV liggen. Flink verlies dus op uw bezit. Unithouders die wel de overstap maken, delen vanaf 2023 mee in de opbrengsten uit eindkappen van volgroeide bomen. Er kan periodiek dividend uitgekeerd worden. Tevens wordt onderzocht of het nieuwe bosbouwbedrijf beursgenoteerd kan worden. Ieder kan dan uitstappen als hij/zij dat wil tegen de dan geldende beurskoers. Achter de schermen moet nog veel werk verzet worden. De SAC zal dat werk samen met haar advocaten op blijven pakken. Dit totdat de bezittingen veiliggesteld zijn en de bomen hun werk kunnen blijven doen. Groeien in het belang van de deelnemers. Namens de SAC vraag ik vertrouwen in de stappen die nog gezet moeten worden.

Cor van Erp

Lid van de SAC sinds 11-2015

Oud-voorzitter PUC  (tot 11-2015)

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 7 Reacties

Proces omvorming

Op dit moment is er een radiostilte in het proces van omvorming.  Het is even niet anders. Belangrijk werk voor de unithouders, wordt momenteel gedaan door de 5 leden van de SAC. Veel werk in eigen tijd zonder enige vergoeding van welke kosten dan ook. Maar de SDAC leden hebben het ervoor over. Komen tot continuïteit voor de investering van de unithouders. De oplossing is niet simpel, vandaar dat het wat meer tijd neemt. Zo gauw er nieuws is dan hoort u dat via mij.

Cor van Erp

Lid SAC van CATF

 

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | Een reactie plaatsen

Na de vergadering van 19 maart

De vergadering in Kaatsheuvel was druk bezocht met 18 mensen. Eveline heeft de aanzet van de notulen al klaar. Na de controle worden die binnenkort hier gepubliceerd. Het was goed om bij elkaar te zijn. Velen waardeerden de woorden, kennis en inzet van Cor van de Sac die de situatie uitlegde. De situatie is echter weer niet positief. Toch zou het mogelijk moeten zijn een groot deel van de oorspronkelijke investering terug te kunnen krijgen. Maar de belangen van de investeerders lijken bij de uitvoerders BAUM, CSSF en ARC geen prioriteit te hebben.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 3 Reacties

Öko-Life is niet langer de Client communication Agent van Het Central American Timber Fund

De website van Oko-Life kopt momenteel:

Öko-Life is niet langer de Client communication Agent van Het Central American Timber Fund

Alle correspondentie inzake het Central American Timber Fund mag u sturen naar:

Het Central American Timber Fund
European Bank & Business Centre
Building B, 6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

E-mail: info@catf.lu

Met de al weinig communicatie vanuit hen tot nu toe zal dit vermoedelijk de bestaande situatie m.b.t. communicatie niet verbeteren….

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | Een reactie plaatsen

Jaaraangifte

Aan info@catf.lu stelde ik de vraag wanneer ik de jaaraangifte zou kunnen verwachten.

Het antwoord van BAUM Management S.a.r.l. was:
For tax purposes the 2016 statement can be used.

Ik vraag me af of dit reeel is?
We hebben geen keus? Moeten we dit slikken?

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 2 Reacties

Vergadering dinsdag 19 maart

Alle geïnteresseerden kunnen aanwezig zijn bij deze PUC vergadering van CATF unithouders. Deur open om 19.30. Vergadering 20-21.30 uur. Voorzitter Eveline is erbij. Cor van het SAC ook. We zullen Cor raadgeven hoe hij de belangen van CATF en unithouders samen kan verwezenlijken. Adres Donge 13 in Kaatsheuvel (boven Tilburg). Agendapunten, vragen en opmerkingen kunnen tevoren hier geplaatst worden. Daniel Torn, Nuenen

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 15 Reacties

Tijd voor vergadering

Het lijkt me goed om weer eens met belangstellenden samen te komen, ergens op een avond in de eerste helft van maart. Het PUC met voorzitter Eveline en Cor is destijds enkele keren bijeen geweest in Heesch. Dan kunnen alle relevante onderwerpen op tafel komen en besproken worden.

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 4 Reacties

Over Darion, januari 2019

https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/darion-draagt-beheerklanten-over-aan-onbekende-partij

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | Een reactie plaatsen