Unithouder, claim NU schade!

De unithouders in CATF zijn door vorige week door de rechter erkend als schuldeiser / belanghebbende in het faillissement van Glenmore & Waldorf (dat was de moedermaatschappij van BAUM). Dat is een resultaat van intensief handelen van SAC en haar voorzitter. Als unithouder van CATF kunt u nu bij de curator van Glenmore & Waldorf een claim (vordering) indienen.

De termijn van indienen van claims bij de curator van Glenmore & Waldorf loopt af op 30 juni 2020. Het bestuur van SBUC raadt u aan nu onmiddellijk een claim (vordering) in te dienen.

Uw claim (vordering) moet u indienen via de website: https://www.claimsagent.nl/.

  • Het insolventie nummer van Glenmore & Waldorf dat u moet invullen is: F.13/19/105.
  • U vult uw persoonlijke gegevens in en
  • het schadebedrag: € 2,67 per unit.

Het schadebedrag in deze eerste claim is als volgt berekend:

  • Door Glenmore & Waldorf bij Baum bewust teveel geïnde fee (beloning van de beheerder) onterecht geïncasseerd: € 8 miljoen .
  • Verschil tussen de in de jaarstukken verantwoorde waarde van het fonds (€ 70 miljoen) en werkelijke  waarde op dat moment, zoals deze uit latere taxaties bleek (€ 30 miljoen) = € 40 miljoen.
  • In totaal € 48 miljoen. Dit  gedeeld door 18 miljoen units maakt een bedrag van € 2,67 per unit.

Let op! Dien uw claim zo snel mogelijk in, want de termijn loopt af!

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur SBUC,
Eric Langens (voorzitter)
Eveline Bernard (secretaris)

PS: Hier staat hoe u uw aantal units vindt: https://catfunithouders.nl
PPS: Het invullen van de schadeclaim vraagt geen bijzondere kennis of vaardigheden. Schakel eventueel hulp in van een “bevriende kennis” met “meer” verstand van de computerdinges.
Voeg het adresbereik van de afzender *@claimsagent.nl toe aan de vertrouwde adressen in uw e-mailprogramma. Controleer en leeg de spambak van uw e-mailprogramma.

De verslagen van de curator staan op Overige documenten. Er is er op 25-06-2020 weer een verschenen. De beschikking van de rechtbank vindt u hier: 20.06.12 Beschikking d.d. 10 juni 2020 [DMS008-2009775028-406]

Hieronder ziet u de stappen van de claim. Voeg als ‘bewijsmateriaal’ een onderbouwing toe (voorbeeld hieronder) en uw investor statement.

Voorbeeld onderbouwing

Betreft schadeclaim Glenmore & Waldorf

Het insolventie nummer van Glenmore & Waldorf: F.13/19/105.

L.S.,

Hierbij dien ik een schadeclaim in, in het kader van het faillissement van Glenmore & Waldorf.

De Rechtbank Amsterdam heeft in haar beschikking van 10 juni 2020, in paragraaf 5.3, bepaald dat unithouders binnen Central American Timber Fund moeten worden erkend als schuldeiser in het faillissement van Glenmore & Waldorf

Ik ben unithouder van xxxxxxx units binnen Central American Timber Fund. Glenmore & Waldorf, eigenaar van Baum management, heeft mij schade berokkend door wanbeheer en het zich onrechtmatig toe eigenen van management fees over het beheer van mijn units.

Het schadebedrag in deze eerste claim is als volgt berekend:

  • Door Glenmore & Waldorf bij Baum bewust teveel geïnde fee (beloning van de beheerder) onterecht geïncasseerd: € 8 miljoen.
  • Verschil tussen de in de jaarstukken verantwoorde waarde van het fonds (€ 70 miljoen) en werkelijke  waarde op dat moment, zoals deze uit latere taxaties bleek (€ 30 miljoen) = € 40 miljoen.
  • In totaal € 48 miljoen. Dit  gedeeld door 18 miljoen units maakt een bedrag van € 2,67 per unit.

In mijn geval komt dit neer op een schade van € xxxx,– Dit bedrag claim ik hierbij.

Hoogachtend,
xxx

Bijlage: Investor statement

Geplaatst in Omvorming CATF naar ?? | 50 reacties